Archive

big data

Big Data Nedir?

Big data, yani Türkçe adı ile ''Büyük veri'' anlamına gelir. Teknolojinin ilerlemesi ve kullanımı alanlarının artması ile ortaya çıkmış bir terimdir. Yıllardır kullanıcıların, içerisinde bulunduğu gelişiminden pek haberleri olmayan bir olgudur. Kullanıcılar Big Data'ya sürekli akış sağlanması konusunda pekte farkında olmadan destek vermektedirler. Günümüz bilgi çağında teknoloji her ne kadar ilerliyorsa ...

© 2020 - All rights reserved.